Tủ sắt văn phòng - Giá sách - MCF

5_star

4.910.000 đ

- Tủ Locker mặt hình chữ nhật Hòa Phát - Tủ gồm 18 khoang cánh mở. - Mỗi khoang có đợt chia khoang làm 2 phần bằng nhau để đồ tiện dụng - Trên mỗi cánh có 1 khóa locker, núm tay nắm và tai khóa móc.

5_star

4.430.000 đ

- Tủ Locker mặt hình chữ nhật - Tủ gồm 20 khoang cánh mở. - Trên mỗi cánh có 1 khóa locker, núm tay nắm và tai khóa móc.

5_star

2.390.000 đ

- Tủ hồ sơ mặt hình chữ nhật Hòa Phát - Tủ gồm 4 khoang cánh mở, mỗi khoang có 1 đợt di động.

5_star

2.320.000 đ

- Tủ ghép sứt sơn tĩnh điện mặt hình chữ nhật Hòa Phát - Tủ gồm 2 khoang: + 1 Khoang cánh sắt mở bên trong có 2 đợt di động + 1 khoang 7 ngăn kéo sử dụng chung 1 thanh khóa dàn

5_star

3.620.000 đ

- Tủ File tài liệu mặt hình chữ nhật - Tủ gồm 4 ngăn kéo đựng File chuyển động bằng cơ cấu ray bi.

5_star

2.410.000 đ

- Tủ hồ sơ mặt hình chữ nhật - Tủ gồm 2 khoang cánh mở, mỗi khoang có 3 đợt di động

5_star

2.430.000 đ

- Tủ ghép thấp mặt hình chữ nhật - Tủ gồm 2 khoang: + 2 Khoang bên ngoài mỗi khoang có 2 đợt di động. + khoang ở giữa có 7 ngăn kéo sử dụng chung 1 thanh khóa dàn.

Hiển thị 1 đến 12 của 82 (7 trang)